Laster Arrangementer
torsdag 9. november 2023

Klokken
19:00 - 20:30

Lytring inviterer til debatt

Oppover, framover, mer, mer, mer

Oppover, framover, mer, mer, mer: Er det virkelig mulig å få det til på en grønn og bærekraftig måte? Eller er det på tide å omfavne nedskalering, mindre kjøpekraft og en økonomi som ikke er basert på vekst? Lyting inviterer til en debatt som undersøker økonomiske framtidsscenarier, og vi spør også hva vi vil vinne og hva vil tape.
*******************************************
Panel:
– Marie Storli, Æra innovation
– Bjørn Vidar Vangelsten, Nordlandsforskning
– Kim André Åsheim, Mo industripark
– Rune Dahl Fitjar, Senter for innovasjonsforskning i Stavanger
Debattleder:
– Peter Eide Walseth
*******************************************
Tusen takk til kunstner Hege Gundersen for illustrasjonen til denne Lytringen. Lytring får støtte fra SpareBank 1 Nord-Norge (Samfunnsløftet), Fritt Ord og Bodø kommune.
Redaksjonen for denne Lytringen er Cecilie Bratt, Vida Steiro (begge Nordlandsforskning) og Rannveig Hjaltadóttir (Nord universitet).
*******************************************
Velkommen til gratis debatt ved Park 22 Byscena på Mo. Du kan også se debatten direkte via www.lytring.no.