46482105_2203064129712827_6090654068319977472_n

Et naturlig samlingspunkt

Da Helgeland Museum besluttet å flytte sin adminitrasjon og sine samlinger ut av museumsbygget i sentrum av Mo i Rana, tente det en gnist i en del aktører om å kunne ta dette i bruk i forhold til en satsing på kulturnæring. Det var mange interessenter og de fleste ville rive bygget og bygge leiligheter. Vår gruppering ønsket imidlertid åta bygget i bruk slik det var:

Et ikonisk bygg og en arkitektonisk perle midt i sentrum av byen som kunne være en node og kraftsentrum opp mot utvikling av nye arbeidsplasser knyttet til kulturnæring.Aktørene hadde et potenisale for et regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk som forsterket idéen om å gjøre dette til nevnte node: Skrova Fyr (Lofoten), The Artichideaway (Fordypningsrommet Fleinvær), Myken Destilleri (Myken), Oslo Media House(Oslo), NOFO–Nordic Food (Oslo), Valrygg Architect København), Berlin og New YorkIdéen var ikke knyttet til bygget, men til et ønske om å skape flere arbeidsplasser innen undervisning, rådgivning, reiseliv og kulturnæring.

Selv om utdanningsnivået i Nord Norge er lavere enn i sør, har vi mange kompetente mennesker i alle bransjer. Miljøene er imidlertid små så vi må kraft samle oss. Innenfor både musikk og annen kultur, design og markedskommunikasjon, rådgivning og undervisning og generelt kulturnæring er miljøene små.Vår node skal bygge på våre verdier som kjennetegner landsdelen; Uredde, godt humør og nærheten til naturen. Språket, kunsten og musikken skal preges av dette. På tvers av bransjer skal det skapes nye idéer, nye konsepter og nye bedrifter og arbeidsplasser.

Vi skal være en attraktiv arena for ungdom, gründere og nyetableringer.Samspillet skal resultere i at vi oppfyller vår visjon: PARK 22 «INTERNASJONAL DESTINASJON FORKULTUR, KREATIV NÆRING OG REISELIV»

Våre samarbeidspartnere

Steg Nor

FAQ