Urban Fashion Promotion Instagram Post (1)

En møteplass for unge

Park 22 UNG skal legge til rette for nye sosiale møteplasser og grobunn til ulike kunstformer som musikk, scene, e-sport, film og annen kreativ utfoldelse.

Tilbudet utvikles i samarbeid med Rana kommune og av målgruppen selv. Park 22 skal spille på lag med lokalsamfunnet, og deler mer enn gjerne ressurser og kunnskap, med mål om å bidra til et mer inkluderende samfunn og integrering. En by hvor alle trives er en by som vokser på flere måter enn kun økonomisk!

Vi har også unge voksne og ungdom i tankene når vi programmerer gjennom året, og med jevne mellomrom er målet å tilby ulike konserter og eventer som skal treffe en yngre målgruppe.

English:
Park 22 UNG (YOUNG) aims to contribute and create new social venues, and build a strong foundation for the youth to explore and practice different art forms. Such as music, performing arts, e-sport, film and other creative expressions.

This service is developed in collaboration with Rana municipality, and the target demographics themselves. Park 22 is a contributor to the local society, and will gladly share its resources and expertise. We aim for inclusion and wish to contribute to integration to our local community.

As we plan our cultural events calendar, we are always mindful of the importance of our younger audiences. Our goal is to offer frequent concerts and a variety of other events that are attractive to a younger demographic.

Våre ansatte

Dina_1

Dina-Emily Aasen Grigoryan