Laster Arrangementer
torsdag 3. februar 2022

Klokken
18:00 - 0:00

Ronja Larsen

Vi følger hennes musikalske reise, fra mørket til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil.

KJØP BILLETTER HER

FØLG FACEBOOK EVENTET HER

Norsk tekst
Hennes mor var en av 11 som stod frem i Tysfjord saken i sommeren 2016. Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arvet mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Vi følger hennes musikalske reise, fra mørker til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger vi veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

Sørsamisk
Altese tjidtjie lij akte dejstie 11 mij våajnoes sjïdti gosse tjoevkese aamhtesasse bïejesovvi giesien 2016. Daesnie vuesiehtimmie mij soptseste guktie lea tjeakoesvoeten yörhkesne byjjenidh, aerpesne tjidtjeben jïh daktarå- bpoen gaskem. Daate lea soptsese guktie dïhte veeljie jieledh. Mijjieh altese musihkeles fealadimmiem dåeriedibie, jemhkielistie tjoevkesasse. Haeliedimmien, gyhtjelassi jïh juerien luvhtie. Daesnie geajnoem dåerie- dibie maam vaadtsa, asven jïh saangerdimmien luvhtie Dåajvoen gåajkoe – håp.

Lule samisk
Suv ieddne lij akta sijájs lågenanavtas gudi bikusij buktin, gå ássje åvddånbuvteduváj giesen 2016. Dát le vuosádus mij subtsas gåktu le bajássjaddat tjiegosvuoda irkkán, árben iedne ja niejda gaskan. Dát le subtsas mij gåktu sån vállji viessot. Mij tjuovvop suv musikkalasj manov, sjævnnjádis tjuovggaj. Åhtsålimes, gatjálvisájs ja juor- rulimijs. Mij tjuovvop suv gæjnov, balos ja sáŋardimes Doajvvuj – håp.

Torsdag: Dørene åpner: 18:00. Konsertstart: 19:00.
Fredag: Dørene åpner 19:00. Konsertstart: 20:00.

Aldersgrense: 20 år.
Bar åpen før, under og etter konsert.

28 jan
Park 22 Byscena Rolffa

Rolffa starter det nye året med et smell

De som har vært på en Rolffa-konsert vet hva det betyr. Topp stemning fra ende til annen med låter som Partyjoik, Toppløs, E du med? og Hjerteknuser. Etterpå er det såpass festing at vi ikke rekker bussen hjem.

29 jan
Park 22 Byscena AVLYST: BråK vol.5

AVLYST

Årets artister: Combos, Fangst, Ida Maria

17 feb
Park 22 Byscena Susanne Lundeng

Virtuost felespill, skjøre sanger, innovasjon og tradisjon

Susannes komposisjoner oppstår i kjølvannet av musikalske minner og i sin forkjærlighet for drivende nordlandske danserytmer og vemodige folketoner.

19 feb
Park 22 Byscena Jack Stillwater

Jack Stillwater

11.februar kommer Jack Stillwater sitt femte album «Dusk», og bandet er klare for ny Norgesturné gjennom store deler av 2022. «Dusk» ble spilt inn i august og september 2021 i Oslo Klang med Christer Knutsen (Madrugada, Sivert Høyem, Stein Torleif Bjella m.fl.) som produsent og med Bjarne Stensli som tekniker. Etter «Jack Stillwater» (2009), «Muddy…

24 feb
Park 22 Byscena Honningbarna

Uforutsigbar, fysisk og kaotisk.

Honningbarna gjestet oss i november 2019 - Nå er de tilbake

25 feb
Park 22 Byscena Kobolt m/Iris Severine

Man må forvente seg saftig orgelbrus og suggerende bass- og trommedrive, og føy til at bandets yngste italiener lirer av seg råe og spenstige løp over gitarhalsen.

11 mar
Park 22 Byscena The Bills

«A must for every American roots enthusiast.»

Dørene åpner: 19:00. Konsertstart: 20:00. Aldersgrense: 20år. Bar åpen før, under og etter konsert.

12 mar
Park 22 Byscena Teknisk ETAT

A TRIBUTE TO THE GIANTS

Teknisk etat er et herlig bandnavn. For de er gode både teknisk sett, og de plasserer seg i en etat og i et område der den tunge og progressive rocken holdt til på 70- tallet